ป้องกันตัวเองจาก โรคฝีดาษลิง ได้อย่างไร ?

แม้ว่า โรคฝีดาษลิง จะไม่ได้มีอาการร้ายแรงมากนัก แต่การไม่เป็นจะดีที่สุด รวมทั้งในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ประเทศไทยอนุมัติให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาได้ จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดฝีดาษลิงไม่น้อย ดังนั้นเราควรรู้วิธีหลีกเลี่ยงตัวเองจากโรคฝีดาษลิง เพื่อป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้อง

โรคฝีดาษลิง คืออะไร ?

โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) คือ โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสออร์โธพอกซ์ (Orthopoxvirus) เป็นเชื้อไวรัสในกลุ่มเดียวกับเชื้อไวรัสในโรคฝีดาษคน (Smallpox) โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้ พบได้ในสัตว์หลายชนิดโดยเฉพาะสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะ เช่น กระรอก หนูป่า ฯลฯโรคฝีดาษลิง ไม่ใช่โรคใหม่แต่เคยระบาดมาแล้วมากกว่า 20 ปี

โรคฝีดาษลิงติดต่อกันอย่างไร ?

โรคฝีดาษลิง อาจแพร่กระจายได้เมื่อมีการเข้าใกล้ผู้ติดเชื้อ โดยไวรัสชนิดนี้จะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางรอยแตกบนผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ หรือผ่านทางตา จมูก หรือปาก โดยคนสามารถติดเชื้อโรคนี้จากการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ติดเชื้อ หรือจากการถูกสัตว์ติดเชื้อกัด หรือจากการกินเนื้อสัตว์มีเชื้อที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ การแพร่เชื้อจากคนสู่คนอาจเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสใกล้ชิด แต่มีโอกาสน้อยมากในการแพร่เชื้อจากคนสู่คน นอกจากนี้เชื้อโรคนี้ยังแพร่กระจายด้วยการสัมผัสกับวัตถุที่ปนเปื้อนไวรัสชนิดนี้ อย่างผู้ปูที่นอน เสื้อผ้า

อาการของโรคฝีดาษลิง

  • ระยะฟักตัวประมาณ 7-14 วัน อาจนานถึง 21 วัน
  • อาการเริ่มแรกจะมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ต่อมน้ำเหลืองโต หนาวสั่น อ่อนเพลีย
  • 1-3 วัน จะมีผื่นขึ้นบริเวณแขนขา และอาจจะเกิดบนในหน้าและลำตัว
  • ระยะสุดท้ายตุ่มหนองจะเป็นสะเก็ดแล้วหลุดมา อาการป่วยประมาณ 2-4 สัปดาห์

โรคฝีดาษลิง รักษาได้ไหม?

ปกติแล้วโรคฝีดาษลิงจะหายได้เองภายใน 2-4 สัปดาห์ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่ามีความรุนแรงน้อยกว่าโรคฝีดาษคน อย่างไรก็ตาม หากผู้ติดเชื้อที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ-บกพร่อง มีโรคประจำตัว หรือเด็กเล็ก อาจมีอาการรุนแรง และเกิดภาวะแทรกซ้อน จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยจากรายงานโรคฝีดาษลิงที่ผ่านมา พบอัตราการเสียชีวิตสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 10%

การป้องกันโรคฝีดาษลิง

  • หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์สุก ๆ ดิบ ๆ
  • หมั่นล้างมือเป็นประจำ ด้วยสบู่ น้ำสะอาด และแอลกอฮอล์
  • ละเว้นการสัมผัสและใกล้ชิดกับสัตว์ป่า หรือสัตว์ที่มีอาการป่วยหรือตาย
  • พยายามอย่าใกล้ชิดและใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นฝีดาษลิง
  • หากมีการเดินทางไปต่างประเทศ ต้องทำการคัดกรองและเฝ้าระวังอาการจนครบ 21 วัน

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษจะสามารถป้องกันโรคฝีดาษลิงได้ประมาณ 85%

ขอบคุณข้อมูล : techace ,thematter ,allwellhealthcare ,bpksamutprakan

อ่านบทความอื่นๆ

ประโยชน์ของการตรวจเอชไอวีมีอะไรบ้าง
ใครบ้างที่ควรตรวจเอชไอวี?