ซิฟิลิส (Syphilis) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นี้กลับมาระบาดในไทยอีกครั้งหลังจากสงบไปนาน ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ระบุว่าอัตราการติดเชื้อซิฟิลิสเพิ่มขึ้น เป็น 11.91 ต่อประชากรแสนคนในปี 2561 จากสถิติเดิมคือ 2.29 ต่อประชากรแสนคนในปี 2552 ถือว่ามีอัตราการติดเชื้อสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ และพบการแพร่ระบาดส่วนมากในกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี ซึ่งเป็นช่วงระดับมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัย หรือกลุ่มวัยรุ่นนั่นเอง ซิฟิลิส คืออะไร              เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ทรีโพนีมาพาลลิดัม (Treponema pallidum) เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้ว เชื้อก็จะกระจายเข้าสู่เส้นเลือดทั่วร่างกายส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอลง ซิฟิลิสติดต่ออย่างไร              เชื้อไวรัสนี้จะติดต่อเมื่อสัมผัสกับเชื้อโดยตรงจากแผลของผู้ติดเชื้อ หลัก ๆ แล้วจะติดต่อเมื่อมีการสัมผัสเชื้อในลักษณะดังต่อไปนี้ มีเพศสัมพันธ์กับผู้มีเชื้อซิฟิลิสโดยไม่ป้องกัน ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้มีเชื้อซิฟิลิส แม่ที่มีเชื้อซิฟิลิสสามารถส่งต่อเชื้อสู่เด็กในครรภ์   แบบนี้ไม่ติดซิฟิลิส ใส่เสื้อผ้าร่วมกัน ใช้ห้องน้ำร่วมกัน กินข้าวโดยใช้ภาชนะเดียวกัน...