Author: admin team

ออรัล เซ็กส์ ความสุขที่มาพร้อมกับความเสี่ยง

ออรัล เซ็กส์ ถือเป็นวิธีการมีเพศสัมพันธ์ อย่างหนึ่งที่ทำให้คู่รักรู้สึกเพลิดเพลิน หากทั้งสองฝ่ายยินยอมพร้อมใจ แต่ในบางครั้งการทำออรัลเซ็กส์อาจนำมาซึ่งโรคร้ายต่าง ๆ ได้ เช่น โรคติดเชื้อเอชพีวี ซิฟิลิส หรือแม้กระทั่งโรคเอดส์ ดังนั้น ก่อนจะทำออรัล เซ็กส์ ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค และการทำออรัล เซ็กส์อย่างปลอดภัย ออรัล เซ็กส์ (Oral Sex) คือ อะไร ? Oral Sex การใช้ช่องปาก ริมฝีปาก หรือลิ้น ในการกระตุ้นบริเวณอวัยวะเพศชาย อวัยวะเพศหญิง ทวารหนัก หรือส่วนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณดังกล่าว เพื่อให้คู่นอนอีกฝ่ายเกิดอารมณ์ทางเพศ ซึ่งทำได้ทั้งคู่รักเพศเดียวกันและคู่รักต่างเพศ การออรัล เซ็กส์นั้นเป็นสิ่งที่ทั้งผู้ชาย และผู้หญิงต่างปรารถนาเป็นอย่างมาก บางคนเพียงแค่ถูก ออรัล...

รู้ไว้ ห่างไกลโรคติดติอต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีผลกระทบต่อทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อบางอย่างสามารถรักษาได้เพื่อให้คุณ และคู่นอนของคุณมีสุขภาพที่แข็งแรง และคุณเองสามารถป้องกันตัวเองจากการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ STI  คืออะไร? โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted infections; STI)  คือ การติดเชื้อจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ โดยผ่านการจูบ, การสัมผัสหรือถูอวัยวะเพศ, การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปาก (การใช้ปากกับอวัยวะเพศ), การร่วมเพศ (องคชาตในช่องคลอด องคชาตในทวารหนัก), การใช้เซ็กซ์ทอย รวมถึง การติดเชื้อจากแม่ไปสู่ลูกระหว่างตั้งครรภ์ ระหว่างคลอด และหลังคลอด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้บ่อยที่สุด เชื้อ HIV โรคหนองใน โรคหนองในเทียม โรคหูดหงอนไก่และเชื้อ HPV โรคเริม โรคซิฟิลิส โรคไวรัสตับอักเสบเอ โรคไวรัสตับอักเสบบี และโรคไวรัสตับอักเสบซี ใครเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ? การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใส่ถุงยางอนามัย...

กามโรค (Venereal Disease) 

กลุ่มโรคที่เกิดจากการติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็นโรคหรือคนที่ติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมเพศทางช่องคลอด ทางปาก หรือทางทวารหนัก เดิมมีชื่อว่า กามโรค (venereal diseases) ในปัจจุบันมีการค้นพบโรคในกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (sexually transmitted infections, STIs) โรคที่สำคัญคือ ซิฟิลิส หนองในแท้ หนองในเทียม เริม และเอชพีวี กามโรค (Venereal Disease)  คืออะไร กามโรค (Venereal Disease) คือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STDs) หรือการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ (STIs) เป็นโรคที่แพร่เชื้อกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทั้งการสอดใส่ทางช่องคลอด ทวารหนัก หรือทำออรัลเซ็กส์ ซึ่งติดต่อจากคนสู่คนผ่านการสัมผัสผิวหนังที่เป็นโรค หรือสัมผัสเลือด อสุจิ เมือกในช่องคลอด และของเหลวอื่น ๆ...

PrEP ยาต้านก่อนเสี่ยง คืออะไร

ยาต้านไวรัสเอชไอวีเป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งหรือต้านการแบ่งตัวของเชื้อเอชไอวี ช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T-cell มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อได้สูงสุดถึง 99% หากมีการใช้อย่างถูกวิธี Exposure prophylaxis เป็นยาที่ทานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงโรคอื่น โดยก่อนการรับยาต้องมีการประเมินความเสี่ยงจากประวัติของคนไข้ว่าตรงตามเงื่อนไขการรับยาหรือไม่ ประกอบกับการตรวจเลือดตามมาตรฐานสากล(คนไข้ที่จะรับยาจะต้องมีผล HIV เป็นลบ) และยาในกลุ่มนี้ต้องพิจารณาจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น รู้จักยา PrEP ยา PrEP ย่อมาจาก pre-exposure prophylaxis หมายถึง การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีในผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ ก่อนมีการสัมผัสที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากการสัมผัสนั้น การใช้ PrEP รับประทานตรงเวลาทุกวันไปตลอดช่วงเวลาที่มีความเสี่ยง โดยต้องรับประทานก่อนมีความเสี่ยงอย่างน้อย 7 วัน และต้องรับประทานต่อหลังความเสี่ยงครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 4 สัปดาห์ มีอีกวิธีคือรับประทานยา 2 เม็ด ก่อนมีความเสี่ยง 2-4ชั่วโมง,...

ไวรัสตับอักเสบซี (HCV)

โรคไวรัสตับอักเสบ เป็นโรคที่พบได้บ่อยซึ่งโดยทั่วไปผู้ป่วยมักจะไม่ทราบมาก่อนว่าตนเองมีเชื้อไวรัสตับอักเสบนี้อยู่ในร่างกาย  เนื่องจากอาการของโรคไม่รุนแรง ไม่ชัดเจน ต่อเมื่อมีอาการตับอักเสบมากขึ้น ถ้าปล่อยไว้โดนไม่ทำการรักษาก็จะกลายเป็นตับแข็ง  และในที่สุดก็จะกลายเป็นมะเร็งตับได้ โดยวิธีการที่เราจะทราบว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบหรือไม่ ก็ต่อเมื่อไปตรวจร่างกายแล้วพบค่าการอักเสบของตับผิดปกติ และตรวจเลือดแล้วพบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ไวรัสตับอักเสบซี (HCV) คืออะไร? ไวรัสตับอักเสบซี คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดซี  (HCV) ทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแบบเฉียบพลันเป็นภาวะเจ็บป่วยระยะสั้นที่เกิดขึ้นประมาณ 6 เดือนหลังจากที่ผู้นั้นสัมผัสเชื้อไวรัสตับอักเสบซีครั้งแรก โดยปกติการติดเชื้อแบบเฉียบพลันจะไม่กลายเป็นการติดเชื้อแบบเรื้อรังเสมอไป และการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรังเป็นภาวะเจ็บป่วยระยะยาวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อยังคงมีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายของผู้นั้น ภาวะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีสามารถคงอยู่ได้ตลอดชีวิตและนำไปสู่สภาวะที่เป็นอันตรายต่อตับรวมถึงภาวะตับแข็งหรือมะเร็งตับในที่สุด ซึ่งสามารถติดต่อกันทางเลือดหรือเพศสัมพันธ์คล้ายกับไวรัสตับอักเสบบี แต่ไม่สามารถติดต่อกันได้ทางการให้นมบุตร การจามหรือไอรดกัน การรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำด้วยกัน และการใช้ถ้วยชามร่วมกัน  ชนิดของไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสตับอักเสบซีแบ่งออกเป็น 6 ชนิด ในประเทศไทยพบชนิดที่ 1 และ 3 พอๆ กัน คือชนิดละ 40% รองลงไปจะเป็นชนิดที่...

โรคหูดหงอนไก่ (Genital warts)

หูดชนิดนี้เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นหลัก คือ ติดต่อได้จากผิวหนังสู่ผิวหนัง สามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัย โดยมักพบในผู้ป่วยวัยหนุ่มสาว และวัยผู้ใหญ่  จะขึ้นที่บริเวณอวัยะเพศ สามารถ พบได้ทั้งในชายและหญิง แต่จะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โรคหูดหงอนไก่ (Genital warts) คืออะไร? โรคหูดหงอนไก่ (Genital warts) เกิดจากการเชื้อไวรัส ฮิวแมน แปปิโลมา (Human Papilloma Virus – HPV) โดยมีลักษณะเป็นตุ่มๆ หรือติ่งเนื้อสีชมพู หรือขาว ผิวขรุขระเป็นหยักคล้ายหงอนไก่ หรือดอกกะหล่ำ บริเวณที่พบส่วนมากจะเป็นบริเวณปากช่องคลอด รองลงมาคือที่แคมคลิตอริส รอบทวารหนัก ผนังช่องคลอด และปากมดลูก โดยจัดเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้บ่อยที่สุด ส่วนใหญ่จะพบได้ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ ทั้งหญิง และชาย แต่ส่วนใหญ่จะพบได้ในผู้หญิงมากกว่า ในบางครั้งอาจเรียกโรคนี้ว่า...

การดูแลตัวเองเมื่อติดเชื้อเอชไอวี

ปัจจุบันเราไม่มีทางจะแยกออกได้แน่ ว่าใครติดหรือไม่ติดเชื้อเอชไอวี หากเจ้าตัวไม่ได้บอกโดยตรง เพราะว่าสุขภาพของผู้ติดเชื้อเไอวีนั้น ก็ดีไม่ต่างกับบุคคลโดยทั่วไป เนื่องจากผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสามารถเข้ารักษาได้ฟรีที่สถานพยาล โดยสิทธิที่เข้ารับการรักษาสามารถใช้ได้ทั้ง สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ หรือสิทธิบัตรทอง ถ้าหากผู้ติดเชื้อเไอวี เข้ารับการรักษาได้ทันเวลา และปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ก็จะไม่แสดงอาการอะไรออกมา การดูแลตัวเองเมื่อติดเชื้อ HIV ควรทำความเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็ไม่อยากเป็น เพราะรักษาไม่หายขาด และทำให้โอกาสในการทำบางสิ่ง บางอย่างขาดหายไป ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะของตนเอง และศึกษาวิธีการดูแลรักษาตนเองอย่างเหมาะสม   โดยสิ่งที่คุณควรทำอย่างแรก และทำให้ไวที่สุด คือ เข้าสู่ระบบ การรักษาก่อนเลย เพื่อขอคำแนะนำ ในการใช้ชีวิต สิทธิของคุณในด้านต่าง ๆ รับยาต้านไวรัส มาทานเพื่อยับยั้ง การเพิ่มจำนวน และแพร่กระจายของเชื้อ เพื่อไม่ให้ ร่างกายได้รับความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อ...

ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง อินสติ INSTI ตรวจง่าย ตรวจบ่อยได้ มั่นใจชัวร์

หากกล่าวถึง “ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง” นับว่าเป็นเรื่องใหม่ที่หลายคนให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นแนวทางใหม่ที่ยังไม่คุ้นชินในเมืองไทยเท่าใดนัก หนึ่งสิ่งที่มาพร้อมกับการประชาสัมพันธ์และการนำเสนอทางเลือกใหม่ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี คือความไม่มั่นใจและกังวลใจต่อการตรวจตลอดจนความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์จากการตรวจด้วยชุดตรวจเอชไอวี เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจในสถานพยาบาล จะมีความแตกต่างหรือไม่อย่างไร รวมทั้งการเปรียบเทียบความคุ้มค่าต่อประสิทธิภาพที่ได้มา เรียกง่าย ๆ ว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ได้คิดค้นมาเพื่อลดอัตราการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวี ด้วยวิธีการตรวจด้วยตนเองยังเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนมองว่าเป็นเครื่องมือที่ต้องให้ความระมัดระวัง ทั้งในด้านการตรวจที่ต้องมีความเข้าใจอย่างละเอียด และความรู้ความเข้าใจในการรับมือต่อผลตรวจอีกด้วย ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองได้เริ่มประกาศให้จำหน่ายได้อย่างถูกต้องเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ไม่นานเท่าไรนักต่อการรับรู้ ในประสิทธิภาพและข้อดีของชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองนี้ ดังนั้นบทความนี้เราจึงเลือกที่จะนำเสนอเนื้อหาให้ได้ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยเราจะเจาะลึกไปที่ประสิทธิภาพตลอดจนขั้นตอนการตรวจอย่างครอบคลุมให้มากที่สุด ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองได้รับอนุญาตในไทยแล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ได้มีการประกาศให้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการคัดกรองเอชไอวีที่สามารถจำหน่ายได้อย่างถูกต้องภายในประเทศไทย กล่าวโดยรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในขณะนั้น จากแต่เดิมในไทยเป็นฐานการผลิตที่มีผู้ประกอบการจำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่ได้ประกาศให้สามารถขึ้นทะเบียน และเมื่อได้มีการพิจารณาจากสภากาชาดไทยร่วมกับกรมควบคุมโรค และหน่วยงานด้านเอดส์ต่าง ๆ...

การตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง VS ตรวจเอชไอวีที่คลินิก

การตรวจเอชไอวี (HIV Test) การตรวจเอชไอวีนับว่าเป็นหนึ่งในแนวทางการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อเอชไอวีที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีระยะแรกมักจะไม่แสดงอาการให้เห็นอย่างชัดเจน ทำให้เกิดการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัว ตลอดจนการเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่ออาการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นในที่สุด ด้วยเหตุนี้เอง “การตรวจเอชไอวี” จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีโดยตรง หรือ ผู้คนทั่วไป การหันมาตรวจเอชไอวีอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง ย่อมเป็นการดีต่อการรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีนั่นเอง ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีในการตรวจเอชไอวีในปัจจุบัน ได้มีการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา เพื่อให้สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสเอชไอวีได้ 100% ซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบันหน่วยงานทางด้านการแพทย์ยังไม่สามารถหาแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้หายขาดได้ ซึ่งนวัตกรรมที่ได้มีการคิดค้นและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ วิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีได้อย่างรวดเร็ว จากแต่เดิมที่ผู้ที่มีความเสี่ยงจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นภายในสถานพยาบาล หรือ คลินิกเฉพาะด้านเกี่ยวกับเอชไอวี ได้มีการพัฒนา ชุดตรวจเอชไอวี ที่สามารถตรวจได้ด้วยตนเอง ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับสากลมากมาย โดยที่ผู้ตรวจเจาะเลือดจากปลายนิ้วมือ หรือ ตรวจจากน้ำลายเท่านั้น ที่สำคัญคือใช้ระยะเวลาในการแสดงผลตรวจเอชไอวีเพียงไม่กี่นาที  การพัฒนาด้านการตรวจเอชไอวีในปัจจุบัน แรกเริ่มของการตรวจเอชไอวี แน่นอนว่าจะต้องเข้ารับการตรวจยืนยันในสถานพยาบาลเท่านั้น ซึ่งต่อมาเมื่อระยะเวลาผ่านไปการพัฒนาด้านการแพทย์ที่มีต่อเอชไอวี ย่อมดีขึ้นเรื่อย...

ใครบ้างที่ควรตรวจเอชไอวี?

ใครบ้างที่ควรตรวจเอชไอวี เอชไอวี เป็นเชื้อที่สามารถทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายและถือเป็นอีกหนึ่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สำคัญ การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี เป็นอีกหนึ่งวิธีดูแลตัวเองและป้องกันตัวด้านเพศสัมพันธ์ การตรวจเพื่อหาเชื้อเอชไอวีจะช่วยให้เรารู้สถานะของตัวเอง สามารถป้องกัน รักษา และเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นี้มากขึ้น  ใครที่ควรตรวจเอชไอวี หากระบุตัวเองว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อเอชไอวีต่อไปนี้ ควรอย่างยิ่งที่จะเข้ารับการตรวจเอชไอวีเพื่อที่จะได้รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง    ผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย             การเปลี่ยนคู่นอนบ่อย ๆ เป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีอย่างมาก เพราะเป็นการยากที่จะทราบได้ว่าคู่นอนของเรามีเชื้อเอชไอวีแฝงอยู่ในร่างกายหรือเปล่า หรือเราอาจจะได้รับเชื้อเอชไอวีมาแล้วไม่แสดงอาการ ก็อาจกลายเป็นพาหะของเชื้อนี้ได้โดยไม่รู้ตัว              ขณะเดียวกัน ผู้ที่มีคู่นอนคนเดียวมีความเสี่ยงต่ำกว่าเนื่องจากเราและคู่สามารถตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ และเราทราบได้ว่าตัวเองและคู่ของเรามีประวัติการมีเพศสัมพันธ์อย่างไร ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย             การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักมีความเสี่ยงในการรับเชื้อเอชไอวีมากกว่าช่องทางอื่น ๆ เพราะเป็นบริเวณที่บอบบางและไม่มีสารหล่อลื่นตามธรรมชาติ มีโอกาสเกิดอาการบาดเจ็บและแผลที่สามารถเป็นช่องทางให้เชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกายได้             มีการวิจัยเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มความเสี่ยงนี้อีกด้วยว่าประชากรชายรักชาย 1 ใน 3 ที่อาศัยกรุงเทพมหานครฯมีเชื้อเอชไอวี และส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตัวเองมีเชื้อเอชไอวี  ผู้ที่วางแผนจะใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภรรยา             องค์การอนามัยโลกได้แนะนำว่าคู่รักควรเข้ารับการตรวจเอชไอวีด้วยกัน การได้รับการตรวจและการให้คำปรึกษาโดยสมัครใจหมายความว่าทั้งคู่ได้รับการทดสอบร่วมกัน รับผลลัพธ์ และแบ่งปันสถานะการติดเชื้อของทั้งสองฝ่ายด้วยการสนับสนุนจากที่ปรึกษา จากนั้นคุณสามารถพูดคุยและตัดสินใจเกี่ยวกับตัวเลือกการป้องกัน การรักษา และการสนับสนุนที่หลากหลายได้     ผู้ที่วางแผนจะตั้งครรภ์...